Opvoeding

De eerste twee maanden is de fokker verantwoordelijk voor de nog kleine pups, die hij of zij met veel liefde en ervaring zal verzorgen en opvoeden. Nu is het aan u, om de verdere opvoeding zo goed als mogelijk te volbrengen.

De raadgeving van uw fokker goed volgen, de goed bedoelde raadgevingen van andere hondenbezitters komen pas op de tweede plaats. Goede boeken over opvoeding vindt u in de boekhandel.

Enkele algemene regels die men in acht moet nemen.

- Regelmatige voedingstijdstippen aanhouden. Enkel zoveel voedsel aanbieden, als bij een maaltijd met goede eetlust verorbert wordt, en de voeding en drinkkom steeds iets hoger plaatsen, om de nog weke gewrichten en benen te ontlasten.

- Rekening houden met de slaapbehoefte van de pup.

- Na elke eet en slaapbeurt, de pup buiten laten zodat hij of zij hun behoefte kunnen doen.

- Regelmatig kammen en borstelen van borst, rug, benen en aan de kin, is nodig voor het goed doorbloeden van de huid, waarmede de weke pupharen kunnen verwijderd worden, zodat uiteindelijk de echt harde haren goed kunnen uitgroeien.

Over opvoeding van honden zijn zeer veel theorieën en meningen door verschillende specialisten beschreven.

Ondervinding door jarenlange omgang met een bepaald ras is nog steeds de beste leerschool.

Luister niet naar iedereen ,sommige tips die heel goed kunnen helpen bij een bepaald ras zijn soms nefast voor uw Airedale.

De hond een verre afstammeling van de wolf is een roedeldier en als men het leven van een wolf eens nader bekijkt ziet men bij onze gedomesticeerde honden toch nog veel gelijkenis.

Een pupje die bij U thuis komt beschouwt U en uw familie en andere huisdieren als zijn roedel, aan U om de taak van roedelleider op U te nemen en de pup te wijzen op zijn plaats in de roedel, namelijk de laagste in rang daar kan geen twijfel over bestaan en zo zal het pupje direct weten waar zijn plaats is en er zich goed bij voelen. De pup zal wel eens trachten hoger in de rang op te klimmen en misschien roedelleider trachten te worden ( de ene pup is al dominanter dan de andere ) dit moet U zeker vermijden door een consequente opvoeding.

Als de pup bij U thuis komt op de leeftijd van 7 à 8 weken is dit ideaal om te beginnen met zijn opvoeding, hij is nu volop in zijn inprent periode ( tussen de 3 à 8 weken ) de indrukken die hij nu opdoet zal hij zijn verder leven nooit meer vergeten. Bij de fokker heeft hij al een eerste fase van inprenting meegemaakt, zoals contact met mensen, kinderen geluiden, andere dieren enz. nu is het aan U om met het pupje zoveel mogelijk te doen bv. Hem meenemen in de auto, op markten, bij mensen of dieren enz.

Een van de interessantste dingen die U zeer goed kunnen helpen bij de opvoeding en ook daarna is de hondenbench, als U hem daar vroeg aan gewend maakt zal hij zijn bench als zijn eigen veilige hol gaan beschouwen en er met zeer veel plezier gaan in liggen. De voordelen voor U zijn talrijk :

- veilige slaapplaats (een hond zal nooit zijn eigen slaapplaats bevuilen )

- Kan niets stuk bijten.

- Als U eens weg moet hoeft u niet bang te zijn dat hij bv. De poten van uw duur antiek kastje heeft stuk gebeten, enz.

- De bench kunt U gelijk waar plaatsen of meenemen (bij vrienden, op bezoek of op reis)

- En echt de hond vindt dit helemaal niet eng integendeel dit is zijn geliefde stek daarin voelt hij zich veilig en op zijn gemak.

Met een jonge pup moet U veel geduld hebben het is tenslotte maar een baby, maar hij leert wel ontzettend vlug ook slechte dingen, als hij nog bij de moeder is het zij die de pup opvoed en soms niet zo zacht: b.v. de pup bijt in uw handen , aan kleren enz. doet hij dat bij zijn moeder dan wordt hij eens flink op zijn plaats gezet door hem in de nek te bijten, en zal daarna wel opletten om dit nog eens te doen.

Het beste wat U kunt doen is hem ook eens flink in de nek nijpen (niet schudden want dat is in wolventaal een prooi trachten te doden)

Doe de pup na enkele dagen een bandje om de hals, in het begin zal hij dat wel niet leuk vinden maar na een paar dagen is dat gedaan.

Leer hem dan zo spoedig mogelijk aan een riempje lopen, doet dit op speelse wijze door hem bv. te lokken met een speeltje.

Als U ergens gaat moet de hond uit de weg gaan niet U, jij bent tenslotte de leider.

Zo zijn er talrijke voorbeelden die helpen bij de opvoeding van uw hond, echter te talrijk om hier allemaal te vermelden.

Het eerste jaar is heel belangrijk en zullen zijn verdere ganse leven beïnvloeden zowel goed of slecht, het is aan U gelegen of je een goede, gemakkelijke, vriendelijke wel opgevoede hond hebt die overal mee naar toe kan en geen problemen veroorzaakt of een probleem hond hebt waar het moeilijk met te leven is.